Hopp til innhold

HELSE OG OMSORG

helse og omsorg_toppbilde
Null nittini-visjonen | Arbeid | Miljø | Skole og oppvekst | Kultur | Samferdsel | Levende sentrum

Eigersund SV vil jobbe for å få sykehjem og bo- og servicesenterne i Eigersund kommune til å tilslutte seg den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem, og for at Livsglede for Eldre skal innføres som tema i undervisning ved aktuelle studielinjer ved Dalane videregående skole.

Stiftelsen Livsglede for eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Gjennom gode opplevelser skal sosiale, åndelige og kulturelle behov hos den enkelte stimuleres. Fra 2013 har konseptet Livsgledesykehjem fått status som nasjonal sertifiseringsordning, hvor sykehjemmene skal jobbe med en rekke kvalitetsindikatorer som legger grunnlag for en kvalitetssikring av hverdagen til både beboere og ansatte på sykehjem. Skoler og barnehager kan bli medlemmer, og slik delta i idèutvikling, organisering og gjennomføring av gledesspredende arrangementer. Videregående skoler samarbeider med sykehjem/bo- og servicesenter gjennom hele skoleåret om å aktivisere beboere og å dele livsgleder og gode opplevelser.

I Rogaland finner vi tre lokallag som alle steller i stand utflukter, kulturopplevelser, dans for eldre, livsgledeuka og til og med fallskjermhopping! Dette synes Eigersund SV at “okka eldre” også fortjener!

Ett av de store tiltakene kommunen vår trenger i tiden fremover er et nytt sykehjem på Lagård. Eigersund SV ønsker å prioritere det arbeidet.

Stoppeklokke-omsorg rammer de eldre fordi pleierne ikke får mulighet til å styre dagen sin etter de eldres behov. Vi vil øke grunnbemanningen slik at beboerne får omsorg styrt etter faglig skjønn og sunn fornuft. Flere folk gir tid til god omsorg!

En boligsosial handlingsplan skal gjenspeile den enkelte kommunes samlede innsats for å tilrettelegge for hensiktsmessige boligløsninger for innbyggere som har vanskelig for å få innpass på det ordinære boligmarkedet. Eksempelvis vil dette gjelde en del personer med omfattende funksjonshemninger og personer med rusproblemer.

Eigersund SV vil jobbe for at spesielt vanskeligstilte på boligmarkedet får en trygg boligsituasjon, med den botreningen og -oppfølgingen som trengs for å sikre et godt og stabilt hjem. Vi tror på et tverrfaglig samarbeid for å realisere og kvalitetssikre gode løsninger som det boligsosiale velferdsprogrammet foreslår. Kriteriene for å få tildelt kommunal bolig bør ta hensyn til mennesker i ulike livssituasjoner og med ulike behov.


  • SV vil jobbe for ordningen Livsgledesykehjem i Eigersund kommune
  • SV vil ha nytt sykehjem på Lagård
  • SV vil ha økt grunnbemanning og mer tillit i omsorgsyrkene