Hopp til innhold

LEVENDE SENTRUM

levende sentrum_toppbilde
Null nittini-visjonen | Arbeid | Miljø | Skole og oppvekst | Kultur | Helse og omsorg | Samferdsel

Det er ingen tvil om at det er et kollektivt ønske blant Egersunds innbyggere om å skape grobunn for et levende sentrum! Det har mange avisinnlegg og folkemøtet i Bykjernen som Eigersund SV arrangerte i fjor høst, stadfestet en gang for alle. Byen vår er full av ildsjeler og enestående arrangementer som begeistrer både unge og gamle.

Eigersund SV vil skape et permanent møtested for alle innbyggere (og tilreisende), uansett kjønn, alder, etnisitet og interesser. Ofte når et treffsted skal utvikles, så har man allerede en klar oppfatning av hvem brukerne er: Lekeplassen er for barna, kaféen er for de voksne, skateparken er for ungdommen og lignende. Vi vil bryte med denne inndelingen av arenaer, og starte planleggingen av en folkepark med elementer for noen og enhver!

Eigersund har en lang fiskeritradisjon, både som mottakshavn, foredler og innen utvikling av maritim teknologi. Stavanger har sin Geopark, som er bygget på restmaterialer fra oljeindustrien, og Eigersund kan få sin fiskeripark, som et særegent aktivitets- og samlingssted for store og små.

SV bærer alltid med seg tanken om at sentrum skal være for alle, og at for å skape de gode møtene så må det tilrettelegges for at de oppstår. Sentrum må utformes slik at alle, uansett funksjonsevne, har tilgang til det byen har å by på.

Egersund by har en vakker trehusbebyggelse, en trivelig gågate, og er omkranset av storslagen natur. Det er viktig å verne om byens identitet, og beholde det idylliske småbypreget vi finner i sentrum. Vi ønsker på sikt å skape et grønt og tilgjengelig bilmiljø gjennom å redusere biltrafikken i sentrum. Null nittini handler om deg og dine.

Selv om Egersund utvilsomt er en kystby, så er det begrenset med adkomst til havna fra sentrum. De flotte sjøhusene i Strandgata må man se fra båt eller fra kontrari. SV ønsker at det anlegges en gang- og sykkelveg langs hele havna.

SV er motstander av regjeringens forslag til frislipp av søndagsåpne butikker.


  • SV vil lage en folkepark med resirkulert materiale fra fiskeindustrien
  • SV vil se på muligheter for å redusere trafikken gjennom sentrum
  • SV vil sikre universell utforming av sentrum
  • SV vil bevare og opparbeide grøntarealer
  • SV vil ha en promenade fra Eie og ut Strandgaten