Hopp til innhold

MILJØ

miljo-toppbilde
Null nittini-visjonen | Arbeid | Skole og oppvekst | Kultur | Helse og omsorg | Samferdsel | Levende sentrum

Som miljøparti er det egentlig ikke nødvendig å ha et eget miljøkapittel i et arbeidsprogram som dette. Miljø- og klimahensyn har en naturlig rolle i alle aspekter av vår politikk, og vi utformer politikk med utgangspunkt i hva som er mest hensiktsmessig for naturen rundt oss. De menneskeskapte klimaendringene er vår tids største utfordring, og vi har et ansvar - både lokalt og globalt - for å bygge et samfunn som løser dagens og fremtidens klimautfordringer. På globalt plan handler det om å redusere forskjellene mellom den rike og den fattige verden gjennom solide miljøtiltak, samt å sikre alle en trygg og giftfri hverdag med tilgang til rent vann og ren luft.

Lokalt i Eigersund kommune handler miljøpolitikk om at kommunen er bevisst sitt eget energiforbruk, at man jobber for gode og fornuftige kollektiv- og sykkeltiltak, at natur- og friluftsområder er tilgjengelige for alle og at bysentrum fremstår som innbydende og uten visuell forurensing.

SV vil jobbe for at kommunen fortsetter arbeidet med å utbedre gamle bygg med høyt energiforbruk. I kommunen har vi mange bygninger med utdaterte systemer, som trenger ulike ENØK-tiltak for å holde en moderne energistandard. På Slettebø har man i tillegg med suksess gravd energibrønner for jordvarme utenfor den kommunale barnehagen. Vi må sikre at arbeidet med energiøkonomisering er kontinuerlig og omfatter både de gamle bygningene, samt at vi har gode løsninger for kommunale nybygg. SV har som målsetning at Eigersund kommune skal jobbe for på sikt å bli en klimanøytral kommune.

I arbeidsprogrammet forøvrig finner du igjen miljø i de ulike kapitlene, i punkter som handler om næringstomter til grønn industri, folkepark av resirkulert materiale i sentrum, flere grøntarealer, redusert trafikk gjennom sentrum, ladestasjoner for el-biler, bedre tilrettelegging for sykkel og dobbelspor på Jærbanen.