Hopp til innhold

NULL NITTINI-VISJONEN

nullnittini-toppbilde
Arbeid | Miljø | Skole og oppvekst | Kultur | Helse og omsorg | Samferdsel | Levende sentrum

SV er et sosialistisk og feministisk parti som setter miljø, rettferdig fordeling og frihet høyt i vårt politiske virke. Arbeid, utdanning, helse og bolig er de fire grunnpilarene i velferdspolitikken vår. Vår null nittini-visjon, som legger opp til et godt bymiljø for alle, er et satsingsområde for Eigersund SV lokalt i Eigersund kommune. Vi ønsker oss en kommune for alle - fra null til nittini.

Kommunen er en dugnad. Innbyggere som trives er en ressurs for kommunen. Trivsel skapes gjennom politikk som gir ulike mennesker like muligheter. Vi i Eigersund SV tror at samhold og tilhørighet skapes når folk i alle aldre, fra null til nittini, har naturlige møtesteder. For oss er dette et bærende element når vi tenker politikk. Vi lager politikk som prioriterer fellesskapet.

Frihet for SV handler om å kunne ta valg - både gode og dårlige - i et samfunn som gir ulike mennesker like muligheter. Frihet for de få - gjennom skatteletter til de rikeste, mer makt til arbeidsgivere, privatisering av grunnleggende tjenester som helse og skole samt utsettelse av miljøtiltak nasjonalt - vil gi oss et samfunn der forskjellene mellom folk øker. Richard Wilkinson og Kate Pickett skrev om slike samfunn i “The Spirit Level” (“Ulikhetens pris” på norsk). De
konkluderte med at man i samfunn med stor grad av økonomisk likhet også ser mest lykke, tillit og produktivitet. Og hvorfor det? Jo, fordi økonomisk likhet både gir frihet til å ta valgene som er riktige for deg og dine nærmeste, men også frihet fra en samfunnsorganisering der du må velge mellom å gå til legen eller å fikse vaskemaskinen når lønnsslippen kommer neste måned.

SV eier frihetsbegrepet. Det er vår politikk som gir mest frihet til flest. Kanskje ikke for mangemillionæren, som helst så at formuen hans kunne gjemmes unna i Sveits, men for oss som setter pris på at forskjellene i Norge ikke er så store.

I Eigersund kommune skal SV jobbe for tiltak som sørger for at alle - spesielt barn og eldre - har mulighet til å delta på sosiale og kulturelle arenaer. Vi har allerede fått tilslutning for ordningen med Opplevelseskortet i kommunen - en ordning som gir barn og unge tilgang til idretts- og kulturarrangementer som svømming, kino, museer og fotballkamper. Vi skal i tillegg jobbe for at de ansatte i helse og omsorgssektoren og skolen får den tilliten de fortjener, og vi kommer ikke til å innføre nye krav til dokumentasjon og målstyring slik en har sett i andre kommuner i landet.

Som et langsiktig bymiljøtiltak ønsker vi å se på fremtiden for bysentrum i Egersund, og anlegge en folkepark som speiler kommunens identitet og tilhørighet til sjøen. Vi vil i tillegg jobbe for en kolonihage på Slettebø, samt gjøre det lettere og mer attraktivt å være syklist i kommunen vår.