Hopp til innhold

Levende sentrum

Det er ingen tvil om at det er et kollektivt ønske blant Egersunds innbyggere om å skape grobunn for et levende sentrum! Byen vår er full av ildsjeler og enestående arrangementer som begeistrer både unge og gamle.

Eigersund SV vil skape et permanent møtested for alle innbyggere (og tilreisende), uansett kjønn, alder, etnisitet og interesser. Ofte når et treffsted skal utvikles, så har man allerede en klar oppfatning av hvem brukerne er: Lekeplassen er for barna, kaféen er for de voksne, skateparken er for ungdommen og lignende. Vi vil bryte med denne inndelingen av arenaer, og starte planleggingen av en folkepark inspirert av lokale tradisjoner med elementer for noen og enhver!

SV bærer alltid med seg tanken om at sentrum skal være for alle, og at for å skape de gode møtene så må det tilrettelegges for at de oppstår. Sentrum må utformes slik at alle, uansett funksjonsevne, har tilgang til det byen har å by på.

Egersund by har en vakker trehusbebyggelse, en trivelig gågate, og er omkranset av storslagen natur. Det er viktig å verne om byens identitet, og beholde det idylliske småbypreget vi finner i sentrum. Vi ønsker på sikt å skape et grønt og tilgjengelig bymiljø gjennom å redusere biltrafikken i sentrum.

  • SV vil lage en folkepark
  • SV vil se på muligheter for å redusere trafikken gjennom sentrum
  • SV vil sikre universell utforming av sentrum
  • SV vil bevare og opparbeide grøntarealer
  • SV vil ha en promenade fra Eie og ut Strandgaten