Hopp til innhold

Hæ, folkepark kå fø någe?

Folkeparken skal kunne favne alle. Slik kan Eigersund få et møtested i sentrum som kobler sammen havna med torg og handel året rundt.

Les videre

MER FRA EIGERSUND SV


En stemme for de mange, ikke for de få
SV vil ha et samfunn der vi tar viktige avgjørelser i fellesskap. En stemme til oss er en stemme for mer makt til vanlige folk, sterke fellesskap, miljø og solidaritet. Det er en stemme for mer folkemakt, og mindre pengemakt.

Halvor Ø. Thengs
Gruppeleder
Kommunestyret
Formannskapet
Kommuneplanutv.

Kristin F. Hovland
Kommunestyret
Nestleder

Martin Liland
Lokallagsleder
Levekårsutvalget

June Stuen
Planteknisk utvalg


LES VÅRT ARBEIDSPROGRAM