Hopp til innhold

Inkludering og likestilling

I et rettferdig og demokratisk samfunn har alle like muligheter og rettigheter til å leve frie og selvstendige liv. Å bygge et samfunn for alle handler om likestilling og inkludering. Inkludering i barnehage og skole, i arbeidsliv, i kultur- og fritidstilbud, og i sosiale og frivillige arenaer. Utenforskap kan forårsakes av så mangt: Økonomi, funksjonsnedsettelse, språkbarriere, arbeid på ukurante tidspunkt, familiære forpliktelser, immobilitet, forsørgeransvar, psykiske lidelser eller av helt andre årsaker.

Bredest mulig deltagelse, om det så er i politisk arbeid, ved kulturarrangementer eller i idretten, bør være et mål som kommunen jobber etter ved bruk av sine virkemidler.

Eigersund SV har som fast prosedyre å sende ut lenke ved møteinnkallelser, slik at møtet også kan følges digitalt for de som ikke har mulighet til å møte fysisk. Slike små inkluderingstiltak kan være viktige for enkeltmennesker, og totalt sett viktige for demokratiet og samfunnsutviklingen.

Dette vil SV:

  • Streame alle politiske møter i Eigersund kommune, for å styrke innbyggerinvolveringen i lokaldemokratiet.
  • Sikre økonomiske støtteordninger som gis til inkluderingstiltak i kultur-, idretts- og fritidstilbudet.
  • Ha et variert kommunalt kulturtilbud som favner alle innbyggere, uansett funksjonsnivå, nasjonalitet, lommebok eller annet.
  • Utvide åpningstidene til Eigersund Folkebibliotek, slik at flere kan benytte seg av tilbudet til ulike tider.
  • Sørge for at offentlig informasjon, samt informasjon fra lag og foreninger, i større grad tilgjengeliggjøres på flere språk.
  • Øremerke midler til kultur og opplevelser for mennesker med hjelpebehov, gjennom aktivitets- og livsgledesatsingen.

Mer fra arbeidsprogrammet