Hopp til innhold

For de mange – ikke for de få

SV er et sosialistisk og feministisk parti som setter miljø, rettferdig fordeling og frihet høyest i vårt politiske virke.

Vi i Eigersund SV mener at trivsel skapes gjennom politikk som gir ulike mennesker like muligheter. Innbyggere som trives er en ressurs for kommunen. For oss er dette et bærende element når vi tenker politikk. Vi lager politikk som prioriterer fellesskapet.

Frihet for SV handler om å kunne ta valg - både gode og dårlige - i et samfunn som gir ulike mennesker like muligheter. Frihet for de få - gjennom skatteletter til de rikeste, mer makt til arbeidsgivere, privatisering av grunnleggende tjenester som helse og skole samt utsettelse av miljøtiltak nasjonalt - vil gi oss et samfunn der forskjellene mellom folk øker. Økonomisk likhet gir både frihet til å ta valgene som er riktige for deg og dine nærmeste, men også frihet fra en samfunnsorganisering der du må velge mellom å gå til legen eller å fikse vaskemaskinen når lønnsslippen kommer neste måned.

SV eier frihetsbegrepet. Det er vår politikk som gir mest frihet til flest. Kanskje ikke for mangemillionæren, som helst så at formuen kunne gjemmes unna i Sveits, men for oss som setter pris på at forskjellene i Norge ikke er så store. Med SVs opplegg for inntektsskatt vil alle med inntekt under 600.000 komme ut med lavere skatt enn i dag. Vi prioriterer fellesskap og fordeling.

Vi i Eigersund SV tror at samhold og tilhørighet skapes når folk i alle aldre har naturlige møtesteder. I Eigersund kommune skal SV jobbe for tiltak som sørger for at alle - spesielt barn og eldre - har mulighet til å delta på sosiale og kulturelle arenaer. Vi har allerede fått tilslutning for ordningen med Opplevelseskortet i kommunen - en ordning som gir barn og unge tilgang til idretts- og kulturarrangementer som svømming, kino, museer og fotballkamper. Vi skal i tillegg jobbe for at de ansatte i helse og omsorgssektoren og skolen får den tilliten de fortjener, og vi kommer ikke til å innføre nye krav til dokumentasjon og målstyring slik en har sett i andre kommuner i landet.

Eigersund kommune er en av kommunene i Norge som regner barnetrygd som inntekt ved beregning av sosialhjelp. Når regjeringen har greid å få på plass en økning i barnetrygden, et flott steg i riktig retning etter at støtten har stått stille i 20 år, blir økningen spist opp for de aller fattigste i disse kommunene. Det foreslår vi å endre i budsjettet vårt, og vi viser det med å tallfeste den økningen i sosialhjelpskostnader det vil medføre for Eigersund kommune. 1,4 millioner i året som et omfordelende tiltak til de som trenger det aller mest.

Konkret handling mot barnefattigdom er avgjørende. Økningen i barnetrygden vil, paradoksalt nok, føre til større ulikhet i kommuner som har en sosialhjelpspraksis som den i Eigersund kommune. Vi trenger politikk som sikrer at de som har minst får muligheten til å leve gode liv i kommunen.

SV vil ha et samfunn der vi tar viktige avgjørelser i fellesskap, og der livsgrunnlaget til de fleste ikke skal vike for kortsiktig profitt for de få. En stemme til SV er en stemme for mer makt til vanlige folk, for sterke fellesskap, for miljø og solidaritet. Det er en stemme for mer folkemakt, og mindre pengemakt.