Hopp til innhold

For de mange, ikke for de få

SV er et sosialistisk og feministisk parti som setter miljø, rettferdig fordeling og frihet høyest i vårt politiske virke.

Vårt mål er at ulike mennesker har like muligheter. Vi står for politikk som prioriterer mangfold, likestilling og fellesskap.

Frihet for SV handler om å kunne ta valg i et samfunn som gir ulike mennesker like muligheter. Skatteletter til de rikeste og mer makt til arbeidsgivere gir frihet for de få. Privatisering av velferdstjenester og utsettelse av miljøtiltak nasjonalt vil gi oss et samfunn der forskjellene øker. Økonomisk likhet gir både frihet til å ta valgene som er riktige for deg og dine nærmeste, men også frihet fra en samfunnsorganisering der du må velge mellom å gå til legen eller å fikse vaskemaskinen når lønnsslippen kommer neste måned. Vår politikk gir mest frihet til flest.

Vi i Eigersund SV tror at samhold og tilhørighet skapes når folk i alle aldre har naturlige møtesteder. I Eigersund kommune skal SV jobbe for tiltak som sørger for at alle - spesielt barn og eldre - har mulighet til å delta på sosiale og kulturelle arenaer. SV vil ha et samfunn der vi tar viktige avgjørelser i fellesskap, og der livsgrunnlaget til de fleste ikke skal vike for kortsiktig profitt for de få.

I den forrige perioden har SV blant annet

 • fått i gang arbeidet med folkeparken på Jernbanekaien.
 • foreslått og fått vedtatt et nytt folkebibliotek i sentrum.
 • sikret at barnetrygden ikke lenger regnes som inntekt ved beregning av sosialstønad.
 • vært pådriver for den nye gjenbruksstasjonen på Tengsareid

I kommende kommunestyreperiode kommer vi blant annet til å prioritere:

 • Gjenoppta og utvide tilbudet med gratis skolemåltid.
 • Bygge flere sykehjemsplasser.
 • Å forbedre Egersund sentrum, blant annet gjennom å arbeide for en omkjøringsvei utenom sentrumskjernen.
 • Arealnøytralitet og arealregnskap i Eigersund kommune
 • Utvide Hent meg-ordningen
 • Tilrettelegge Egersund kino og kulturhus for utvidet bruk
 • Styrke og utvikle fritidsklubb/ungdomshus

En stemme til SV er en stemme for mer makt til vanlige folk, for sterke fellesskap, for miljø og solidaritet. Det er en stemme for mer folkemakt, og mindre pengemakt.


Mer fra arbeidsprogrammet