Hopp til innhold

VÅRE FOLK

Halvor Østerman Thengs
Gruppeleder

Halvor representerer SV i Kommunestyret. Han er også representert i Kommuneplanutvalget, Kontrollutvalget og er vararepresentant til Fylkestinget. Til daglig arbeider han som lærer ved Dalane videregående skole.

Kristin Fardal Hovland
Nestleder

Kristin representerer SV i Kommunestyret. Til daglig arbeider hun som kulturkonsulent for Eigersund kommune.

Martin Liland
Lokallagsleder

Martin er leder for lokallaget, og er SVs representant i Levekårsutvalget. Han er også vår representant i Rogaland SVs representantskap. Til daglig arbeider han som lærer på Husabø ungdomsskole.

June Stuen
Styremedlem

June er vår representant i Planteknisk utvalg. Til daglig arbeider hun som formidler for Dalane folkemuseum.

Jon Magne Bøe
Kasserer

Jon Magne er lokallagets kasserer. Til daglig arbeider han som fagkonsulent for Dalane folkemuseum.