Hopp til innhold

VÅRE FOLK

Halvor Østerman Thengs
Gruppeleder

Halvor representerer SV i Kommunestyret. Han er også representert i Formannskapet, Kommuneplanutvalget, Kontrollutvalget og er vararepresentant til Fylkestinget.

Kristin Fardal Hovland
Nestleder

Kristin representerer også SV i Kommunestyret.

Martin Liland
Lokallagsleder

Martin er også SVs representant i Levekårsutvalget og lokallagets representant i Rogaland SVs representantskap.

Susanne Svendsen Bukkøy
Styremedlem

Joakim R. Ramsland
Kasserer

Joakim sitter også i styret for Rogaland SV.