Hopp til innhold

VÅRE FOLK

Halvor Østerman Thengs
Gruppeleder

Halvor representerer SV i Kommunestyret. Han er også representert i Formannskapet, Kommuneplanutvalget, Kontrollutvalget og er vararepresentant til Fylkestinget. Til daglig arbeider han som inspektør på Husabø ungdomsskole.

Kristin Fardal Hovland
Nestleder

Kristin representerer SV i Kommunestyret. Hun er også nestleder for lokallaget. Til daglig arbeider hun som kulturkonsulent for Eigersund kommune.

Martin Liland
Lokallagsleder

Martin er leder for lokallaget, og er SVs representant i Levekårsutvalget. Han er også vår representant i Rogaland SVs representantskap. Til daglig arbeider han som lærer på Bryne videregående skole.

June Stuen
Styremedlem

June er vår representant i Planteknisk utvalg. Til daglig arbeider hun som direktør for Dalane folkemuseum.

Joakim R. Ramsland
Kasserer

Joakim er lokallagets kasserer og sitter i styret for Rogaland SV. Til daglig er han student på Universitetet i Stavanger.