Hopp til innhold

Arbeid og næring

SV arbeider for et organisert arbeidsliv med sterke fagforeninger, faglige rettigheter og tariffavtaler. Vi ønsker et arbeidsliv der kompetente ansatte vises tillit, og der man har tid og mulighet til å bruke sitt faglige skjønn i det daglige arbeidet.

Under regjeringen Solberg ble flere desentraliserte funksjoner foreslått sentralisert. Fiskeridirektoratet og Dalane tingrett var lenge i fare for å forsvinne ut av kommunen, mens veistasjonen på Slettebø ikke lenger er åpen. SV er opptatt av å beholde de kompetansearbeidsplassene vi har, og skape nye i fremtiden. Det er viktig for kommunens evne til å tiltrekke seg unge mennesker som vil etablere seg i Eigersund, og for at vi har muligheter for mennesker med ulik bakgrunn og ulik kompetanse. Eigersund kommune må jobbe med stedsutvikling for å være et attraktivt sted å flytte til og etablere seg i.

Regionvekstavtalen Rogaland fylkeskommune blir pilot for åpner for muligheter knyttet til bosetting, arbeidsliv og samferdsel. Vi har utfordringer i Dalane-regionen som krever større innsats enn det den enkelte kommune kan greie selv. Fremover skal fylket gjennom en grønn omstilling, samtidig som befolkningen blir eldre. Vi må tiltrekke oss arbeidskraft og kompetanse på en bærekraftig måte. SV ønsker at Eigersund kommune fremmer krav om miljøsatsinger, kollektivløsninger og naturvern som bringer Rogaland inn i fremtiden uten å ødelegge naturen vår.

Industrisamfunnet i Norge er helt unikt. De ansatte er høyt kompetente, samtidig som det er høy grad av medbestemmelse og deltakelse på arbeidsplassen. Denne kombinasjonen må vi hegne om som samfunn, for den er ikke selvsagt. I årene som kommer må vi satse på næringsutvikling innen bærekraftig industri som tar Eigersund fremover.

I bakken under Dalane-regionen ligger det enorme mineralverdier som de siste årene har blitt kartlagt av Norge Mining. Når det eventuelt åpnes for gruvedrift i området vårt, er det viktig at vi sikrer at driften ikke genererer uakseptable utslipp, samt at vi sørger for at kommunen kompenseres for den ulempen det vil være å gjøre inngrep i lokal natur. SV ønsker at det opprettes et nasjonalt gruveselskap for å sørge for at vi unngår den kapitalutflyttingen vi har sett i vindkraftprosjekter og i eksisterende gruvedrift.

I følge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er det ennå flere områder i Eigersund som ikke er utbygd med fast bredbånd. SV ønsker at en så sentral del av infrastrukturen som bredbånd er blitt skal være tilgjengelig for alle, og kommunen må sette av midler til stegvis utbygging de neste årene.

Dette vil SV:

  • Verne om lokale arbeidsplasser for å kjempe mot sentralisering
  • Bruke anledningen regionvekstavtalen gir til å fremme krav om miljøsatsinger, kollektivløsninger og naturvern
  • Sørge for at gruvedrift i Dalane ikke gir uakseptable konsekvenser, og at kommunen kompenseres for ulempen ved naturinngrepet
  • Sørge for at alle deler av kommunen har tilgang på bredbånd

Mer fra arbeidsprogrammet