Hopp til innhold

Møt Brit Elin

Hvorfor stiller du som kandidat for SV?
Jeg stiller som kandidat for SV fordi jeg er opptatt av inkludering og rettferdig fordeling. Jeg opplever at SV er opptatt av de verdiene som er viktige for meg.

Hva synes du er bra med Eigersund?
Jeg stortrives i Eigersund, det er stort nok til at alle ikke kjenner alle, men lite nok til at det er en trygg og god plass å vokse opp. Jeg setter også stror pris på det levende bysentrumet vi har, med fine butikker og spiseplasser.

Er det noe du savner i Eigersund?
Selv om mye er bra i kommunen, vil det alltid være noe som kunne vært bedre, noen som burde fått et  bedre tilbud og som kanskje opplever å ikke bli sett og hørt. Jeg skulle for eksempel ønske at det var et bedre tilbud til unge ungdommer, et sted som kunne favne de som kanskje ikke finner seg til rette i de tradisjonelle klubbene eller idrettene.

Finn ut hva SV mener om inkludering.

Hva er du spesielt opptatt av?
For meg er skole viktig og hvordan vi på best mulig måte kan sikre at barn og ungdommer får en god grunnutdannelse i trygge læringsmiljø. Vi må satse på skolen, både nasjonalt og lokalt. Vi må lage gode rammer slik at vi kan få skoler med høy kvalitet og stor grad av inkludering. Dette skal gjelde alle barn og ungdommer uansett hvor de bor og hva slags behov de har.

Finn ut hva SV mener om oppvekst og kunnskap.

Brit Elin arbeider som rektor ved Husabø ungdomsskole i Egersund. Til høsten stiller hun som Eigersund SVs femtekandidat ved kommunevalget.