Hopp til innhold

Møt Halvor

Hvorfor stiller du som kandidat for SV?
Fordi jeg er opptatt av likestilling, rettferdig fordeling og miljø. SVs politikk er kompromissløs på omfordeling og rettferdighet, og det er jeg glad for.

Hva synes du er bra med Eigersund?
Eigersund kommune er akkurat passe stor, og akkurat passe liten. Stor med tanke på det vi kan få til i et lokalsamfunn, og liten nok til at det alltid er kjentfolk på torget. Det setter jeg pris på.

Er det noe du savner i Eigersund?
Vi trenger et løft for kulturen i Eigersund. Per i dag er kulturtilbudet godt, men det kommer ikke av seg selv. Et levende lokalsamfunn trenger en kultursektor med gode rammevilkår, og der har vi en jobb å gjøre i vår kommune.

Finn ut hva SV mener om kultur.

Hva er du spesielt opptatt av?
For meg er det viktig at folk kan leve gode liv i kommunen vår. Som lokalpolitiker prøver jeg alltid å ha solidaritet som ledestjerne i alle saker. Dersom vi gjør vedtak som slår negativt ut for de som har minst, de som sliter mest eller de som er mest sårbare, er det som oftest lurt å tenke seg om igjen. Vi er ikke bedre enn måten vi behandler de som har det vanskeligst.

Halvor arbeider som undervisningsinspektør ved Husabø ungdomsskole i Egersund. Til høsten stiller han som Eigersund SVs førstekandidat ved kommunevalget.