Hopp til innhold

Møt Kristin

Hvorfor stiller du som kandidat for SV?
Fordi SV vet at frihet og gode samfunn kommer når forskjellene er små. Et sterkt fellesskap, like  muligheter og en frisk jordklode er SV sin oppskrift på trygge og meningsfulle liv. Hvordan kan man være uenig i det?

Hva synes du er bra med Eigersund?
Eigersund er full av vakre tablåer man kan finne overalt: I naturen, ved havet, ved trehusbebyggelsen, i utkantene og i sentrum. Avstanden til noe fint og inspirerende er alltid kort, uansett hvor man er. Også for passive turgåere som meg selv.

Finn ut hva SV mener om miljø, natur og arealbruk.

Er det noe du savner i Eigersund?
Jeg savner flere gjennomførte møtesteder der man har gått «all in» i utforming og innhold! Et moderne kulturhus, en stor og grønn folkepark, en skikkelig aktivitets- og skatepark, et stort og mangfoldig bibliotek. Noe av dette er på trappene, og da er det kjempeviktig at slike prosjekter gis det lille ekstra for å sikre kvalitet og mest mulig bruk.

Finn ut hva SV mener om kultur og fritid.

Hva er du spesielt opptatt av?
Jeg er opptatt av at hensyn til miljø, estetikk, stedstilpasning, tilgjengelighet og fri ferdsel vektes tungt når det skal bygges og reguleres. Vi må aldri ta for gitt at Eigersund får beholde sine særegne småbykvaliteter og tilgangen til strandlinje. Harmoniske bo- og bymiljøer påvirker livene våre positivt. Vi må ta vare på naturen og estetikken som vi faktisk er omsluttet av hele tiden.

Kristin arbeider som kulturkonsulent ved kulturkontoret i Egersund kommune. Til høsten stiller hun som Eigersund SVs andrekandidat ved kommunevalget.