Hopp til innhold

Møt Martin

Hvorfor stiller du som kandidat for SV?
Jeg ønsker å bidra til mindre forskjeller. SV er det partiet som alltid prioriterer fellesskapet og naturen. Interessene til de priviligerte i samfunnet skal alltid vike for interessene til de som har minst og som trenger fellesskapet mest.

Hva synes du er bra med Eigersund?
Byen har et flott bysentrum, og det blir stadig flottere. Spesielt den gamle trehusbebyggelsen gir Egersund personlighet og forteller historien om dem som var her før oss. Vi har også mye flott omkringliggende natur- og kulturlandskap. Det er mye som er verdt å ta vare på her.

Er det noe du savner i Eigersund?
Vi må ferdigstille folkeparken på Jernbanekaien og havnepromenaden. Vi må også få ned gjennomfartstrafikken i sentrum og tilrettelegge bedre for myke trafikanter. Alt for mye sentrumsareal er også benyttet til parkering og kunne vært utnyttet bedre.

Finn ut hva SV mener om samferdsel.

Hva er du spesielt opptatt av?
At pengesterke mennesker ikke skal kunne ta for seg på bekostning av fellesskapets interesser. I Eigersund som mange andre steder er man for slepphendt med dispensasjoner som for eksempel bidrar til å privatisere strandsonen. Jeg er også skeptisk til den storstilte hytteutbyggingen som bygger ned og privatiserer fellesskapets natur.

Finn ut hva SV mener om miljø, natur og arealbruk.

Martin arbeider som lærer ved Bryne videregående skole. Til høsten stiller han som Eigersund SVs sjettekandidat ved kommunevalget.