Hopp til innhold

Interpellasjon om pollinerende insekter

14. mars fremmet SV denne interpellasjonen i kommunestyret. Vi ønsker en plan for utplanting av "bievennlige" planter i sentrum.

Ordfører,

Hver tredje bie er utryddet, eller står i fare for å bli det. 2. mars ba stortingsflertallet Regjeringen om å utarbeide en nasjonal strategi for sikre mangfoldet av villbier, humler og andre pollinerende insekter. Pollinerende insekter er avgjørende for å opprettholde matproduksjon og en generelt frisk natur.

Vi ser en pågående fortetning i bybildet, og det er derfor vårt ansvar å se til at disse viktige og utrydningstruede insektene ivaretas.

Eigersund SV stiller derfor Ordføreren følgende spørsmål: Vil Ordføreren ta initiativ til at det utarbeides en strategi for utplanting av "bievennlige" planter i sentrumsområdet?