Hopp til innhold

På tide med mer solidaritet

Kristin Fardal Hovland er SVs appellant på årets 1. mai-markering i Egersund. Hun mener at vi ikke må glemme at våre rettigheter i arbeidslivet er kjempet fram i fellesskap.

- Vi i dagens samfunn trenger inspirasjon fra den kollektivistiske tankegangen som i større grad rådet før, sier Hovland, som er Eigersund SVs representant i Levekårsutvalget, og første vara til Kommunestyret.

Samfunnet er et vi, ikke et jeg.

Hun trekker fram kutt i velferdsordninger for de svakest stilte, og svekkelser av arbeidsfolks rettigheter, som eksempler som viser at det norske samfunnet går i feil retning.

- Debatten om norsk arbeidsliv og økonomiske ytelser må være faktabasert og rasjonell, og ha som mål å skape et samfunn med beste mulige ordninger for alle, avslutter Hovland. - Samfunnet er et vi, ikke et jeg.

Årets 1. mai-markering finner sted på Torget i Egersund klokken 10.45. Det blir også demonstrasjonstog tidligere på dagen. Se fullstendig program for dagen her. Besøk også gjerne arrangementet på Facebook.