Hopp til innhold

Både 2 Øst og Veshovda Gjerdesystem stod på programmet da stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk gjestet Egersund.

Etter en omvisning på Dalane videregående skole, møtte Solfrid representanter fra Helse Stavanger for en gjennomgang av situasjonen for sengeposten 2 Øst. Prosjektgruppen innstiller på nedleggelse, og styret behandler saken 9. mai.

Solfrid fikk en gjennomgang av bakgrunnen for nedleggelsen av sengeposten på 2 øst.

SV er kritiske til nedleggelsen, blant annet på grunn av usikkerheten dette skaper for de ansatte. Solfrid Lerbrekk var også bekymret for situasjonen for lærlinger i kommunen. 2 Øst har en viktig funksjon knyttet til opplæringen av både elever og studenter. Det ble også stilt spørsmål ved om det nå kan gis en tilstrekkelig helhetlig oppfølging av pasienter.

Solfrid fikk også anledning til å besøke Veshovda gård og fikk en demonstrasjon av de unike elektriske gjerdesystemene som er utviklet der. Særlig interessant var det at disse har en løsning som bidrar til å holde ulven borte fra beitende sau.

På kvelden møtte Solfrid medlemmer og interesserte i Fayancemuseetes lokaler. Her ble det drøftet ideer og strategi fram mot lokalvalget, under arbeidstittelen sosialisme på rogalandsk. Det ble også diskutert både næringspolitikk, rovdyrpolitikk og hvordan den kollektivistiske tenkemåten best kan kommuniseres til dagens velgere.

Eigersund SV og Rogaland SV tar kampen for 2 Øst! Før helgen stilte stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk spørsmål til helseministeren om behovet for sengeposter i rehabiliteringssektoren sett opp mot den fremtidige oppgavedelingen mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Helseministerens svar var grundig og interessant. Han sier blant annet: "I de siste årenes oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene har jeg presisert at omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene, ikke skal gjennomføres før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene."

Initiativet Slå ring om Eigersund sjukehus og de ansatte ved avdelingen har ved flere anledninger vist eksempler på hvorfor 2 Øst trengs. Mange kommuner er per i dag ikke i stand til å ta rehabiliteringsoppdraget, og en avdeling som drives så godt som 2 Øst må opprettholdes, for hele Rogalands skyld.

Les spørsmålet som Solfrid stilte, og svaret fra Bent Høie, her.

Solfrid Lerbrekk blir SVs representant på Rogalandsbenken.

Etter fire år uten representasjon, blir Rogaland SVs førstekandidat en del av stortingsgruppen. Vi har gjort et godt valg, og har kapret fire nye mandater etter gårsdagens valgopptelling.

I Rogaland fikk SV 3,9 % av stemmene, en fremgang på 0,6 % siden sist stortingsvalg. På landsbasis fikk SV 6,0 % av stemmene, en fremgang på 1,9 %.

Vi i Eigersund SV ser frem til å se Solfrid som en del av en beinhard opposisjon på Stortinget.