Hopp til innhold

SV tror på folkeviljen

SV er for frivillige kommunesammenslåinger, med utgangspunkt i folkeviljen. I Eigersund er det lite som tyder på at folkeviljen jubler for en ny kommune.

halvor portrett

Ordfører,

Det representative demokratiet har sine fordeler. Ved valg utpeker folket sine representanter til styre og stell i alt fra kommunestyret til Stortinget, og utstyrer sine folkevalgte med et forholdsvis raust mandat: Du skal avgjøre vanskelige saker med konsekvenser for meg og mine. Det er ofte en takknemlig oppgave, og andre ganger fryktelig tungt og vanskelig. Når ting er vanskeligst, tenker jeg ofte på Tony Benn, Labour -representanten som ba folkevalgte stille seg selv fem viktige spørsmål:

1) Hva slags makt har du?
2) Hvor fikk du makten fra?
3) For hvem utøver du denne makten?
4) Hvem står du til ansvar for?
5) Hvordan kan vi bli kvitt deg?

Som folkevalgt er det en nødvendig øvelse for meg å med jevne mellomrom reflektere over disse spørsmålene. Det gir følelsen av å være i kontakt med det som er oppdraget man har fått, og hvordan en skal forholde seg til tilliten man er gitt. Når vi i dag har foran oss saken om kommunesammenslåing, er det i beste fall noe uklart hva slags grunnlag den makten vi i dag skal utøve faktisk har.

Kommunestyret vedtok enstemmig å utrede en ny kommune uten å ha verken det nye inntektssystemet eller oppgavemeldingen i hende.

Tar en utgangspunkt i valget og valgresultatet, der kommunesammenslåing var ett av flere store tema, kan en trekke få slutninger om folkeviljen ut fra valgresultatet alene. Om noe kan en muligens se på Senterpartiets fremgang fra 6,5 til 8,3 prosent som et signal fra folket om viljen til kommunesammenslåing.

Kommunereformen har endt opp som et symbol på et hastverksarbeid som heller ser ut til å rydde grunnen for sentralisering og privatisering enn å tilrettelegge for mer fornuftig kommunegeografi.

Videre har selve saksgangen fra kommunalministerens side lagt til grunn at en skal utøve sin makt som folkevalgt ved ulike korsveier, ofte uten å sitte med en tilfredsstillende mengde informasjon som grunnlag. Kommunestyret vedtok enstemmig å utrede en ny kommune uten å ha verken det nye inntektssystemet eller oppgavemeldingen i hende. For hvem utøvde vi makt den gangen?

Dersom Jan Tore Sanner hadde omringet seg med kommunikasjonsrådgivere uten bakkekontakt, kunne han kalt kommunereformen for noe så pompøst som en månelanding. Da ville han ha fått enda mer pepper i media enn han får i dag, for kommunereformen har endt opp som et symbol på et hastverksarbeid som heller ser ut til å rydde grunnen for sentralisering og privatisering enn å tilrettelegge for mer fornuftig kommunegeografi.

Det å spørre folket til råds etter at ei slik skisse er lagt frem er ikke mistillit, det er demokratiet som flyttes nærmere folket.

Folket har blitt spurt i nabokommunene våre. Ikke bare i kommunevalget, da informasjonsmengden var liten og spørsmålene mange, men nylig, _etter_ at for eksempel forslag til nytt inntektssystem var klart. Selv med et estimert kutt i overføringene på ca 5 millioner i året, sa Sokndal nei. Sokndalspolitikerne er oppmerksomme på hvor de får makta si fra, og handler i tråd med folkeviljen. Når Bjørn Carlsen i Formannskapet uttaler at det å spørre folket innebærer å ikke respektere sitt eget forhandlingsresultat, taler han enten mot bedre vitende eller vel vitende om at forhandlingsutvalgets mandat var å jobbe frem ei skisse som deretter skulle tas stilling til. Det å spørre folket til råds etter at ei slik skisse er lagt frem er ikke mistillit, det er demokratiet som flyttes nærmere folket.

Ordfører, du uttalte nylig at du er valgt inn for å ha Eigersund sitt beste i tankene. Det er vi alle, og det er heldigvis flere veier til Rom. Derfor blir argumentet ditt om at du stemmer for sammenslåing fordi du støtter prospektet og fordi du har Eigersunds beste i tankene ugreit, fordi det samtidig insinuerer at en stemme mot prospektet er en stemme hvor man med viten og vilje stemmer mot Eigersund kommunes beste. Tidligere Rådmann Helgevold uttalte i sin avslutningstale til kommunestyret at vår legitimitet avhenger av at vi er uenige. Det er selvsagt helt riktig, og derfor håper jeg at ordføreren anerkjenner at saken vi har foran oss er kompleks, og jeg legger til grunn at han ikke tillegger motstandere av kommunesammenslåing hensikter de ikke har.

Et vedtak i tråd med Rådmannens innstilling i dag vil bare være et signal om at Eigersund toer sine hender og godtar tvangssammenslåing fra Stortinget.

Senterpartiet og SV fremmet i forrige periode forslag om rådgivende folkeavstemninger om kommunesammenslåing, uten å få gjennomslag for disse i kommunestyret. SV er for frivillige kommunesammenslåinger, med utgangspunkt i folkeviljen. I Eigersund er det lite som tyder på at folkeviljen jubler for en ny kommune, og et vedtak i tråd med Rådmannens innstilling i dag vil bare være et signal om at Eigersund toer sine hender og godtar tvangssammenslåing fra Stortinget.

SV stemmer mot Rådmannens innstilling i dag med god samvittighet og med vissheten om at Eigersunds beste ivaretas.

 

Halvor Østerman Thengs