Hopp til innhold

Arbeidsfolk trenger også en morgendag

Klimaspørsmålet er vel så mye et fordelingsspørsmål som det er et miljøspørsmål. SVs Halvor Østerman Thengs holder hovedtalen i Egersund 1. mai. Han er ikke i tvil om hva som er vår største utfordring.

– Den største utfordringen verden står overfor er å klare å gjøre kloden beboelig i fremtiden, både med tanke på miljøet og med tanke på de som skal leve og arbeide på den.

– Norge skal ikke vri næring og verdiskaping bort fra fossile energikilder bare med utgangspunkt i miljøargumentet.

Mange er skeptiske til å vri det norske næringslivet bort fra olje- og gassutvinning. De mener at de som forfekter miljøargumentene ikke tar hensyn til verdiskapingen vi trenger her i landet. Thengs mener dette er korttenkt.

– Norge skal ikke vri næring og verdiskaping bort fra fossile energikilder bare med utgangspunkt i miljøargumentet. Vi skal også gjøre det fordi det er det som kommer til å sikre et trygt og godt arbeidsliv i fremtiden.

Thengs angriper også høyresidens fortelling om at den eneste måten å sikre velferd i fremtiden på, er å bygge ned velferdsordninger som arbeidsfolk har kjempet fram gjennom flere tiår.

– Dette er ikke noe annet enn en gradvis demontering av arbeiderbevegelsens byggverk til fordel for privatisering, mer marked og mindre fellesskap.

Halvor Østerman Thengs holder SVs hovedtale på Torget i Egersund 1. mai klokken 10.45. I tillegg blir det appeller av Unn Therese Omdal (Ap), Oddvar Hølland (Fellesforbundet) og Per Emil Skjelbred (Rød Ungdom).